Nordvästra Götalands Rasfjäderfäklubb

 

NVG:s styrelse

 

 

Ordförande:

Peter Jönsson tel. 070-557 13 81, peter.jonsson@vxa.se

 

Vice ordförande:

Marianne Henriksson tel. 0530-40127, 0702-054006, sandgardet@telia.com

 

Sekreterare:

Cornelia Svedin tel. 0761-885228, corneliasvedin@icloud.com

 

Kassör:

Christina Newberg tel. 0303-77 83 31, 0708-371624, christina@newberg.se

 

Ledamot:

Arne Henriksson tel. 0530-40127, 0767-737323, sandgardet@telia.com

 

Ledamot:

Johan Johnsson tel. 0763-365184, jojjez@hotmail.com

 

Ledamot:

Kaj Utberg tel. 0528-30434, yvonneutberg@mail.com

 

Suppleant:

Helen Johansson tel. 0322-42155, helenjohansson68@spray.se

 

Suppleant och webmastert:

Elisabeth Svensson tel. 0303-778454, 0706-596476, webmaster@nordvastra.se

 

 

 

 

 

 

 

NVG - Den bevingade klubben med sprätt i!!