Nordvästra Götalands Rasfjäderfäklubb

MedlemskapSom medlem i NVG får träffa både "gamla och nya" uppfödare! Ett bra tillfälle att få råd, tips och svar på många frågor! Vi träffas lokalt och diskuterar höns, ankor, gäss, påfåglar, fasaner, ja det mesta med eller utan fjädrar! Vi åker på resor och lyssnar på intressanta föredragshållare! Var med och anordna en träff, eller kom och stötta med lite hjälp på våra propagandautställningar, just DU behövs för att vi ska bli en framgångsrik klubb med bra djur att bedriva avel med!Medlemskap i SRF och NVGBli medlem i huvudförbundet, Svenska Rasfjäderfäförbundet.


Ni får medlemstidskriften 6ggr per år med intressanta fakta och rapporter från övriga fjäderfäsverige!


Ni får möjlighet att köpa ringar och  därmed ställa ut era djur på utställning, en mycket viktig del för att bevara rastypiska stammar!


Observera att  medlem i NVG som är medlem i SRF gör inbetalning till SRF.


Glöm inte att kryssa för NVG på inbetalningskortet nr 14 ni fick med senaste SRF-tidskriften.

Vi får sedan löpande information om att ni betalt till NVG av SRF:s kassör.


För medlemskap i SRF och NVG 2019:


Senior: 500 kr

Junior: 200 kr


Insättes på Bankgiro: 5202-8206 eller Swish 123 281 05 47

(glöm inte skriva vilken lokalklubb du vill tillhöra)


För medlemskap endast i NVG 2019 är:


Senior & Familj: 150 kr

Junior: 50kr


Insättes enklast på vårt bankgiro SEB 5116-7898. Nytt bankgiro!


Ange Namn, adress och telefonnummer samt typ av medlemskap!

(Familjemedlemmar anmäls till lokalklubben)

NVG - Den bevingade klubben med sprätt i!!