Nordvästra Götalands Rasfjäderfäklubb

NVG:s Bedömningsutställning


N.V.G.s utställning går av stapeln den 26-27 oktober med inlämning av djuren den 25 okt. vi förhandlar om en utställningslokal i skrivande stund och kommer att meddela på alla sätt när vi vet säkert.

NVG - Den bevingade klubben med sprätt i!!