Nordvästra Götalands Rasfjäderfäklubb

Aktiviteter 2020Så snart pågående utbrott av Covid-19 mattas av så återkommer vi med aktuella aktiviteter!


Väl mött på klubbens aktiviteter hälsar vi i Styrelsen!

NVG - Den bevingade klubben med sprätt i!!