Nordvästra Götalands

Rasfjäderfäklubb 55 år 2023

– så blev den till!


Den17 november 1968 hade ett tjugotal personer mött upp efter ett upprop från tre

medlemmar av Svenska Dvärghönsklubben. Dessa var Sune Johansson, Yngve Asp och Åke Eriksson.

Styrelsen för Svenska Dvärghönsklubbens riksorganisation, Gösta Andersson,Stig Mårtensson och Viggo Karlström var närvarande. Gösta Andersson informerade om klubbens arbete och Stig Mårtensson visade hur bedömning av fjäderfä går till.

Varför hade då denna sammankomst blivit till? Jo, för att bilda en lokalavdelning av Svenska Dvärghönsklubben.

Tisdagen den 26 november bildades Vänersborgsortens lokalavdelning. Till

interimsstyrelse valdes Sune Johansson ordf. Åke Eriksson sekr och Tore Andersson kassör.


Vårt första årsmöte

Den 3 februari 1969 hölls avdelningens första årsmöte. I samband med detta

bytte avdelningen namn. Den fick heta P.R.O.-läns lokalavdelning. Man använde sig av bokstavsbeteckningarna i Älvsborgs-(P), Skaraborgs-(R) och Göteborgs och Bohus-(O) län. Verksamhetsområdet kom att omfatta dessa län men även Värmland blev en del av området. Som första styrelse valdes Sune Johansson ordf., Åke Eriksson sekr. och Märta Aronsson kassör. Suppleant i styrelsen blev Yngve Asp.

Det blev ett stort och tungarbetat område. Långa resor och svårt att få kontakter.

En minskning av området var nödvändigt så att det skulle bli mer lättarbetat.

Därför har följande klubbar bildats inom det gamla verksamhetsområdet:

Knallebygden Rasfjäderfäförening, Skaraborg Rasfjäderfäklubb, Göteborgsortens Rasfjäderfäklubb och Wermlands Rasfjäderfäförening.


Klubben byter namn

Åter skulle klubben stå inför namnändring. 1976 bytte man åter namn och kallades Trestads Rasfjäderfäklubb. Namnet var en hänsyftning på de tre städerna Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla.

1985 var det åter tid för namnändring. Nu blev namnet Nordvästra Götalands Rasfjäderfäklubb (NVG) och detta är nu klubbens namn.


Utställningar

Under klubbens ansvar har tre nationalutställningar ägt rum, 1971 och1972 i Göteborg och 1977 i Borås. 1971 lyckades vi inte samla så stor publik. Vis av erfarenhet kontaktades media inför följande utställningar och det gav mycket och god publicitet. Därmed också betydligt större besökarantal. Dessa utställningar arrangerades av SRF men lokalavdelningen var ansvarig för markarbetet.

Boråsutställningen anordnades i samband med den populära utställningen ”Fritidmed djur”. För första gången lyckades man samla över 500 djur på en nationalutställning.

På de årligen återkommande nationalutställningarna är klubbens medlemmar representerade. Goda resultat har härvid kunnat noteras.

Ett större antal bedömningsutställningar har under åren hållits inom verksamhetsområdet.

Vänersborg, Kinna, Borås, Trollhättan och Uddevalla är några av de platser där dessa hållits. Vid utställningarna har våra medlemmar fått visa upp sina uppfödningar och fått ta lärdom om respektive rasers anatomi och hur de bedöms. Många av våra medlemmar har under åren erövrat hederspriser och utvecklat stammar som mer och mer närmat sig idealet för rasen.


Propaganda

Klubben har arrangerat långt över 100 propagandautställningar. Från början var det svårt att hitta platser för dessa utställningar. Ganska snart konstaterade arrangörer av lantbruks- och djurmässor det populära inslag klubbens utställningar gjorde. Fler och fler kontaktade klubben för att få vår medverkan. Genom dessa utställningar har vi fått många nya medlemmar och de utgör idag den medlemskara som är grunden till vår lokalklubb och SRF.

Ett mycket populärt inslag som uppskattas av alla, gammal som ung, är lotteriet.

Där kan man vinna alltifrån godis, kakor, välfyllda hinkar och ibland ÄGG!!

Av våra medlemmar finns en kvar sedan klubben startade. Det är vår hedersmedlem Doris Eriksson.

Detta intresse vi alla har gemensamt ger inte bara ägg, kött och vackradjur. Det ger även glädje, gemenskap och kamratskap inom vår krets.


Hälsningar Niclas Borgenstierna