Medlemskap


Som medlem i NVG får träffa både "gamla och nya" uppfödare! Ett bra tillfälle att få råd, tips och svar på många frågor! Vi träffas lokalt och diskuterar höns, ankor, gäss, påfåglar, fasaner, ja det mesta med eller utan fjädrar! Vi åker på resor och lyssnar på intressanta föredragshållare! Var med och anordna en träff, eller kom och stötta med lite hjälp på våra propagandautställningar, just DU behövs för att vi ska bli en framgångsrik klubb med bra djur att bedriva avel med!


Medlemskap i SRF och NVG


Bli medlem i huvudförbundet, Svenska Rasfjäderfäförbundet.


Ni får medlemstidskriften 4ggr per år med intressanta fakta och rapporter från övriga fjäderfäsverige!


Ni får möjlighet att köpa ringar och  därmed ställa ut era djur på utställning, en mycket viktig del för att bevara rastypiska avelsstammar!


Observera att  medlem i NVG som är medlem i SRF gör inbetalning till SRF.


Glöm inte att kryssa för NVG,nr:14 på inbetalningskortet ni fick med SRF-tidskriften.

Vi får sedan löpande information om att ni betalt till NVG av SRF:s kassör.


För medlemskap i SRF och NVG 2024:

Senior & Familj: 500 kr

Junior: 200 kr

Insättes på Bankgiro: 5202-8206 eller Swish 123 281 05 47.

(glöm inte att ange nr:14,NVG.)

(Familjemedlemmar anmäls till lokalklubben)


För medlemskap endast i NVG 2024:

Senior & Familj: 150 kr

Junior: 100kr

Insättes enklast på vårt bankgiro 5116-7898 eller på Swish 123 656 97 76.

Ange Namn, adress och telefonnummer samt typ av medlemskap!


NVG - Den bevingade klubben med sprätt i!!