Nordvästra Götalands Rasfjäderfäklubb  inbjuder SRF:s medlemmar till bedömningsutställning 7 oktober 2023.


Vår lokalutställning arrangeras på Hushållningssällskapets försöksgård Logården, Grästorp. Vid rondellen på riksväg 44 (värdshuset Tre älgar) sväng mot Falköping, fortsätt ca 1km och precis innan skogen börjar ta av till vänster vid skylt Logården. Kör på grusvägen några hundra meter och ni är framme.

Även i år är utställningen en dag, bedömningen sker på förmiddagen och vi öppnar för publik kl.13.00.

Prisutdelning blir kl. 15.30, i samband med prisutdelningen ges våra domare tillfälle att berätta om bedömningen av de utställda djuren.


Djuren tas ur sina burar kl. 16.00 och vi hjälps alla åt att plocka ihop burarna.


Inlämning av djur sker Fredag den 6 oktober kl. 18.00-20.00


OBS! Alla djur skall vara märkta med SRF:s fasta fotring.


Anmälningsavgift 50kr/djur.

Insättes på bankgiro 5116-7898 eller Swish nr:123 656 97 76.

Sista anmälningsdag och betalningsdag 25 september.


Anmälan göres till Christer Mathiasson på mail: kofarm@telia.com

Anmälan skall innehålla uppgifter om: 

Ras, kön, färg och stor eller dvärg.


Lotteriet finns på plats!

Fika finns på "Logårdspuben"!


Välkomna!


NVG - Den bevingade klubben med sprätt i!!