Nordvästra Götalands Rasfjäderfäklubb


NVG:s styrelse 2019Ordförande:

Christer Mathiasson tel. 0705-419310, kofarm@telia.com


Vice ordförande och webmaster:

Niclas Borgenstierna tel. 070-7350831, borgenstiernabygg@telia.com, webmaster@nordvastra.se

 

Sekreterare:

Cornelia Svedin tel. 0761-885228, corneliasvedin@icloud.com


Kassör:

Marianne Mathiasson tel. 0705-341931, lallan@telia.com


Ledamot:

Johan Johnsson tel. 0763-365184, jojjez@hotmail.com


Suppleant:

Helen Johansson tel. 070-2502206, 0322-42155, helenjohansson42155@gmail.com


Suppleant:

Kjell Larsson tel. 0530-41572, kjell.larsson.moped@gmail.com


NVG - Den bevingade klubben med sprätt i!!